Varierande kännedom gällande kunskap om Amerika på medeltiden

Kunskapen om Amerika under medeltiden är ett verkligen intressant område, där många källor står emot varandra, talar om, ger information och påvisar olika s.k. fakta. Som ett perspektiv kan vi undersöka Columbus färd. Varför kände inte han till Amerika när han 1492 far ut på havet och eventuellt upptäckte Amerika, när det finns resor till ”Vinland”, Amerika, som är kända sedan tidigt 1000-tal.

Att han inte kände till det kan bero på att norra Europas kännedom om världslig geografi låg på top nivå relaterat till den tidens kunskap och kännedom och världen. Antingen så hade han inte fått informationen, eller så hade allt detta som tidigare hänt fallit i glömska.

Hur tidigt finns det kända resor till Amerika?

Inom perioden 1000-1300-talet finns det kännedom om flertalet resor gjorda till Amerika av nordbor. Dessa färder var främst gjorda av norrmän och islänningar. Kännedom om företagna resor finns daterat så långt tillbaka som när en biskop seglade västerut runt år 1020, men tyvärr finns ingen mera kännedom om hans vidare öden och äventyr då han aldrig mera hördes av.

Runt 1300-talet finns det dock mera information som påvisar att resor till Amerika, som då hade många namn såsom: Markland, Vinland och Labrador. Det är vår tro att dessa resor utgjorde ett handelsutbyte av exempelvis timmer samt andra typer av material och produkt proviantering.

Det har dock framkommit uppgifter om att Columbus känt till att Islänningar gjort tidigare färder till Amerika, men inget av detta har kunnat bevisas och heller ej motbevisas. Det finns en hel mängd olika böcker där dessa tidiga resor till Amerika beskrivs, och för den som vill veta mera kan det vara en bra idé att söka på Internet eller i närmaste biblioteks samlingar. Du kan också klicka här för att läsa mera om tidiga resor till Amerika.