Stockholms blodbad

Här följer historien om ett av de mest omtalade dåden i svensk historia. Stockholms blodbad 1520.

1520 blev Kristian II krönt som konung över Sverige och Danmark. För att fira denna kröning så bjöd man in till fest. Det var många av Kristian II:s forna fiender och adelsmän som bjöds in till slottet i Stockholm. Till en början så verkade det som om Kristian hade förlåtit sina fiender men det skulle visa sig att så var inte fallet.

Festen tog en snabb vändning när portarna till slottet stängdes och gick i lås. Gustav Trolle som var ärkebiskop anklagade Sten Sture den yngre för kätteri och brott mot kyrkan. Alla som hade haft samröre med Sturepartiet blev anklagade och ställd inför rätta innanför slottets portar. Kung Kristian kallade till rättegång och började döma flera människor till döden.

Detta var självklart en utstuderad taktik planerad av Kristian II. Ett försök att utrota allt motstånd som kunde avsätta honom från tronen. Avrättningarna inleddes på Stortorget i Stockholm och sammanlagt miste 82 personer livet under dagen. Som adelsman blev man halshuggen eftersom det var man värd med sin titel, de övriga hängdes. I flera dagar ligger kropparna kvar på gatorna och tillslut så tänder man en stor bål på Södermalm i Stockholm för att bränna upp alla lik.

En av dem som blev avrättade var Gustav Vasas pappa. Blodbadet blev en av anledningarna och en drivkraft i steget för Vasa att ta över Sverige.

Efter Stockholms blodbad 1520 blev Kristian II känd som Kristian Tyrann på grund av sina grymma handlingar.