Om det ”Det Kalla Kriget”

När vi talar om det kalla kriget, så talar vi egentligen om efterkrigstiden från andra världskrigets slut fram till omkring år 1990. En del påstår att det kalla kriget avslutades redan runt slutet av 1970 i och med den relaxerade avspänningen mellan Sovjetunionen och NATO, med USA i spetsen, påbörjades.

Det som avdelade parterna i det kalla kriget var, den efter andra världskriget uppförda, järnridån (myntat av Winston Churchill med det riktiga namnet Berlinmuren).

Relationerna mellan blocken under kalla kriget

Under det kalla kriget var det till en början istid mellan USA och Sovjetunionen vilket delade världen i två delar, öst världen och väst världen. Detta ledde till osäkerhet och kapprustning inom vapenindustrin och en stor utveckling både i mängd och teknik rörande kemiska- och kärnvapen. En så kallad terrorbalans skapades, utan att ha ett egentligt syfte eller balans överhuvudtaget.

Det ter sig väldigt svår att kunna se en balans när bägge sidor av det kalla kriget innehade så pass mycket massförstörelsevapen att de kunnat förinta världen tio gånger om. Hade detta använts så skulle den enda balans varit ett jordklot utan befolkning som inte kunde ha använts under miljoner år.

Så här indelas det kalla krigets perioder

Under tiden från andra världskrigets slut fram till slutet av 1960-talet talar vi om den heta perioden där kapprustningen hade sin stora era, och osäkerheten i världen var stor. Detta kallas i folkmun den första delen av det kalla kriget. Också större delen av 70-talet kan räknas till denna period då den präglades av en stor mängs avrustningsavtal som med osäkerhet skrevs under av bägge parter. Vid denna period hade vi dock inte tagit klivet ur frysboxen.

Den andra delen räknas från slutet av 70-talet fram till de faktorer som ledde till Sovjetunionens fall. Denna period präglades av politiskt och industriellt spionage, men också en avspänningspolitik mellan de två supermakterna.

De faktorer som ledde till det kalla krigets slut

Slutligen Sovjetunionens fall den 25 december 1991. Läs mera här