Medeltiden i Sverige

På vår sida historiskaevent.se kan man läsa mycket om vikingatiden och medeltiden. Den svenska historien måste vi bevara och det är en skatt som vi inte får glömma bort. Den måste bevaras både genom det skrivna ordet men också berättelserna, att prata om det i skolor och på fritiden.

Vi tänkte berätta lite om medeltiden i Sverige, historia och viktiga saker. På andra håll på vår sida kan ni läsa om enskilda event som t.ex. Medeltidsveckan och andra händelser som pågår i dagens samhälle för att upprätthålla vår medeltida historia och bevara den för framtida generationer.

Medeltiden i Sverige

Medeltiden sägs börja år 1050. Det var under år 1000 som kristendomen infördes i Sverige och man tror att det var då som medeltiden började. Det slutar ungefär som det började också, men en förändring av det religiösa. Man tror att medeltiden slutade när Gustaf Vasa blev kung 1523.

Medeltiden delas också in i tre olika perioder

Tidig medeltid – 1050 till 1200
Högmedeltid – 1200 till 1350
Senmedeltid – 1350 till 1527

Det nya kristna samhället formade om hela tidsepoken i Sverige. År 1000 är den kristna tron hade tagit ett grepp om Sverige så kom medeltiden. Det var dock de allra högsta inom samhället som började anamma denna nya tro. Det dröjde ungefär 200 år innan kristendomen slog igenom på allvar och även bondefolket blev kristna.

Medeltida städer i Sverige

Under 1300-talet då högmedeltiden pågick så fanns det ungefär 20 stora medeltida städer i Sverige. De allra viktigaste och största städerna i medeltidens historia var Visby, Kalmar och Stockholm. Där bodde det fler än 1000 invånare under medeltiden.

Riddartiden

Medeltiden var tiden då riddare var en fin titel som man fick. I folkmun brukar medeltiden även kallas för ”riddartiden”. En riddare är en soldat som tjänstgjorde vid t.ex. den svenska armen vid den tidpunkten. Man blev inte riddare per automatik, det blev man dubbat till av kungen. Riddaren var det finaste man kunde bli som soldat när man slogs för sitt land. Fram till 1975 kunde kungen dubba personer till riddare med efter det så tog man bort den möjligheten. Men det fortsatte i hemlighet och idag är Frimurarna det enda sällskapet där man kan bli dubbad till riddare. Det är dock inget som lyfts fram i ljuset. Ingen vet egentligen hur det går till eftersom man måste avlägga tystnadslöften innan man blir medlem.

Nya uppfinningar och tekniker kom på medeltiden

På medeltiden fann man mycket nytt. Nya uppfinningar och tekniker kom till Sverige på medeltiden. Österifrån kom mycket nytt när Sverige var ett populärt land att besöka. Visby och Gotland var bland annat den rikaste staden under medeltiden. Några uppfinningar och hjälpmedel som kom till oss på medeltiden var kompassen, pappret, krutet och armborstet.

Vad åt man på medeltiden?

Bröd och spannmål dominerade under medeltiden, framförallt i de undre samhällsklasserna. De rika kunde dock importera och köpa mer exotisk mat men annars var det en tid för svält och missväxt i samhället. Man åt också fläsk och kyckling under medeltiden och uppe i norr var det vanligare med fisk. Det var vanligt med två måltider per dag. Ett mitt på dagen, en middag samt kvällsmat på kvällen. Grönsaker var vanliga bland de under samhällsklasserna. Vanliga grönsaker under medeltiden var kål, betor, lök, vitlök, rovor och morötter.